Hersenwerk

Pawprints Hondencentrum

Hersenwerk


Hersenwerk is toegankelijk voor honden vanaf 5 maand.

Voor pups tot 5 maand raden we de snuffel"tuin" aan.

Daar gaan we aan de slag met gewenning en verrijking.


Bron: www.hersenwerkvoorhonden.nl


Hersenwerk is zoeken naar iets lekkers of iets leuks in verschillende soorten materialen.

Het idee is dat de hond, geconcentreerd en op zijn eigen manier het lekkers of leuks gaat zoeken. Dit doet hij door zijn neus te gebruiken. Met zijn neus traceert hij zijn beloning. En dan gaat hij ontdekken en nadenken over hóe hij het lekkers of leuks kan bemachtigen.

Waarom zou je Hersenwerk aanbieden aan je hond?


Vrijwel alle honden zijn gefokt met een doel. Ze werden gefokt om mee te gaan op jacht met verschillende taken, te waken, ongedierte te bestrijden et cetera. De hond van nu is vooral een gezelschapsdier. Met zijn vaardigheden wordt nauwelijks iets gedaan, terwijl een hond juist graag samenwerkt. Hersenwerk is een geweldig alternatief om de vaardigheden van je hond te benutten èn om lekker samen te werken!


Hoe zoekt je hond?

De manier waarop een hond zoekt is persoonlijk. Sommige honden gebruiken uitsluitend hun neus om te snuffelen en te duwen of te schuiven. Er zijn honden die hun neus en hun poten gebruiken om materiaal weg te schuiven. Ook zijn er honden die hun bek gebruiken, zij tillen materiaal op met hun tanden. En er zijn multi-taskers, die gebruiken naast hun neus zowel hun poten en tanden.


Waarmee kun je Hersenwerken?

Het materiaal wat je kunt gebruiken? Alles! Denk aan: huishoudelijke spullen, afvalmateriaal, kinderspeelgoed, objecten binnen en buitenshuis, speciaal gefabriceerde hondendenksportpuzzels, maar ook lapjes, handdoeken en kranten. Eigenlijk kun je stellen dat alles wel een puzzel kan zijn!


Hersenwerk is vooral FUN, maar het doet zoveel meer met je hond. Met jou. En met jullie samen!


Hersenwerk is te vergelijken met denksport of braintraining voor mensen.
Het is leuk, het ontspant en tegelijkertijd stimuleert het mentaal.


Maar Hersenwerk voor honden doet zoveel meer!


- Hersenwerk stimuleert de zintuigen

- Het maakt creatief

- Hersenwerk = Samenwerken, hierdoor versterkt de band tussen baas en hond

- Het geeft afleiding in spannende situaties

- Hersenwerk helpt oudere honden fit te blijven

- Het stimuleert jonge honden om te ontdekken

- Het helpt puberhonden om te leren focussen

- Hersenwerk zorgt voor geestelijke inspanning bij de (tijdelijk) fysiek beperkte hond

- Hersenwerk vergroot het zelfvertrouwen doordat de hond zelf keuzes maakt

- Het geeft inzicht in het gedrag van de hond

- Hersenwerk biedt ondersteuning bij gedrags- en opvoedingsadvies