Overzicht prijzen

Pawprints Hondencentrum

Prijzen geldig vanaf 1 januari 2020


° Info-avond: gratis

° Take-in (individueel 30 min): 15€

° Puppy-, Beginners- & Vervolgcursus (1x 1u introductie, 2x 2u theorie & 6x 1u praktijk): 200€

° Groepslessen opvoeding: 7.5€/u.

° Funlessen in groep: 10€/u.

° Privélessen (opvoeding, funlessen): 30€/u

° Gedragsbegeleiding: 1e maal 65€, opvolgsessies: 45€


Betalingen gebeuren hoofdzakelijk via het online agenda. Daarin is een betalingsmodule verwerkt.