Agenda

Pawprints Hondencentrum

CORONA UPDATE (overgenomen uit het Belgisch Staatsblad):


Art 1: De ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen openen, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit. Ondernemingen moeten de nodige maatregelen treffen om eenieder te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
Deze ondernemingen kunnen enkel klanten ontvangen overeenkomstig de volgende modaliteiten:
- Eén klant per 10 m2 wordt toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten of zolang als gebruikelijk in geval van een afspraak;
- De onderneming stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten.


Art 8: De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid. Worden onder meer beschouwd als noodzakelijk, verplaatsingen zoals: om zich te begeven van en naar de plaatsen waarvan de opening is toegelaten op basis van artikel 1.


Aanvulling van FOD Economie:


MAAR er is ook een voorwaarde verbonden aan het soort dienst dat je aanbiedt: is deze dienst van een noodzakelijke, therapeutische of adviserende aard dan is deze TOEGESTAAN vanaf 11 mei:


° in jouw eigen praktijk op eigen terrein (zowel buiten als binnen): mits naleving veiligheidsvoorschriften

° onder therapeutische of adviserende aard wordt verstaan: advies voor puppy-opvoeding, advies bij probleemgedrag, het bieden van gedragstherapie, training van essentiële aard: om therapeutische doeleinden.

° indien deze begeleiding enkel op straat kan gebeuren, gezien de aard van het probleem, dan kan dit, mits het goed te verantwoorden is, bv hond valt uit naar rijdende auto's. Indien het te trainen valt op eigen domein is dit nog steeds de regel.


De wekelijkse lessen:


 

We werken met een online agenda voor het boeken van de wekelijkse lessen.


Heb je interesse, graag even contact opnemen via het formulier op de contactpagina


De wekelijkse lessen mogen dus nog niet doorgaan omdat deze vallen onder recreatie, niet essentieel.Andere activiteiten:


De huidige Puppycursus:


Dinsdag-groep: Vickey, Scylla, Ozzy, Dré, Ellis


19/5 om 19u00

26/5 om 19u00


Weekend-groep:


Voor Lotus, Indy, Otis, Charlie en Oscar


za 23/5 om 13u00

za 30/5 om 13u00

za 6/6 om 13u00

za 13/6 om 13u00


Voor Sk8er, Zhenn, Ella en Wanda


zo 24/5 om 13u00

zo 31/5 om 13u00

zo 7/6 om 13u00

zo 14/6 om 13u00De volgende Puppycursus:

GROEP A

GROEP B

GROEP C

Take-in

16/5 of 17/5 op afspraak

16/5 of 17/5 op afspraak

16/5 of 17/5 op afspraak

les 1 Theorie

ZA 23/5 15u00-17u30

ZA 23/5 15u00-17u30

ZA 23/5 15u00-17u30

les 2 

ZA 30/5 14u30-15u30

ZA 30/5 16u00-17u00

ZO 31/5 14u30-15u30

les 3

ZA 6/6 14u30-15u30

ZA 6/6 16u00-17u00

ZO 7/6 14u30-15u30

les 4

ZA 13/6 14u30-15u30

ZA 13/6 16u00-17u00

ZO 14/6 14u30-15u30

les 5 Theorie

ZA 20/6 15u00-17u30

ZA 20/6 15u00-17u30

ZA 20/6 15u00-17u30

les 6

ZA 27/6 14u30-15u30

ZA 27/6 16u00-17u00

ZO 28/6 14u30-15u30

les 7

ZA 4/7 14u30-15u30

ZA 4/7 16u00-17u00

ZO 5/7 14u30-15u30

les 8 Locatieles

ZA 11/7 14u30-15u30

ZA 11/7 16u00-17u00

ZO 12/7 14u30-15u30

les 9

ZA 18/7 14u30-15u30

ZA 18/7 16u00-17u00

ZO 19/7 14u30-15u30