Groepslessen

Pawprints Hondencentrum

Vanaf 2020 zal deze structuur gevolgd worden:


Af en toe zullen er info-avonden plaatsvinden voor mensen die graag meer informatie willen over onze lessen. Dit is vrijblijvend en altijd zonder hond en kan bijvoorbeeld ook alvorens je een hond in huis hebt. Deze worden aangekondigd op de website. Indien je interesse hebt, mag je dit altijd laten weten.


De volgende stap is een individuele take-in met pup/hond. De hond kan op zijn eigen tempo kennis maken met het terrein en er wordt getest of hij in staat is om te functioneren in het bijzijn van andere honden. Geen agressie, overdreven angst enz... Voor honden die al training gevolgd hebben, wordt gekeken in welke klas ze kunnen starten. Let wel, mijn nadruk ligt op gedrag, niet zozeer op oefeningen. De baasjes krijgen ook al wat huiswerk mee naar huis.


Start je pas met training dan kan je inschrijven voor de Puppycursus of de Beginnerscursus, afhankelijk van de leeftijd van je hond. Dit is een pakket van 9 lessen: 2 theorielessen zonder hond, 6 groepslessen op het lesveld en 1 groepsles op locatie met hond. Heb je de hond nog niet, maar wil je wel goed voorbereid zijn of moet je nog enkele weken wachten voor je kan starten met een module, dan kan je wel al inschrijven en ondertussen de lopende lessen mee volgen zonder hond.


Wanneer je hond na deze module klaar is voor meer dan kan je voor de Vervolgcursus inschrijven. Hier bouwen we verder op de oefeningen die we in de vorige reeks opgestart hebben. Deze reeks heeft ongeveer dezelfde opbouw. Indien niet, dan kan de Puppy- of Beginnerscursus herhaald worden of wordt er aangepaste begeleiding aangeraden.


Na de Vervolgcursus kan je indien je hond aan de toelatingsvoorwaarden voldoet meedoen in onze wekelijkse groepslessen Gehoorzame Huishond. Vanaf deze goep zitten alle leeftijden en niveau's door elkaar. Telkens met een maximum van 6 honden per les. Dit heeft als doel een zo realistisch mogelijke situatie te creëren. Jonge honden kunnen leren van stabiele volwassen honden. Volwassen honden blijven in contact met drukkere pubers. Onzekere jonge honden profiteren van de rust en stabiliteit om meer vertrouwen te krijgen enz...


Op regelmatige basis gaan er Locatielessen door. Deze lessen zijn in eerste instantie individueel om elke hond de juiste begeleiding te kunnen geven. De focus ligt hierbij op gewenning. Is je hond klaar voor de volgende stap of niet en hoe pak je dat dan aan? Wanneer is je hond ontspannen en wanneer gestresseerd? Leren kijken naar de signalen die je hond uitstuurt en vooral niet overladen met prikkels!!! Wanneer de hond er klaar voor is, kan hij hond ook aan de groepslocatielessen meedoen. De verschillende locaties bevinden zich steeds in regio Waasland.